Khám phá thế giới tuyệt mĩ của cơ thể người thật
Khoảng 137 mẫu vật cơ thể người thật
11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người

Khám phá